Zemní práce

- výkopy pro vodovod, kanalizaci, elektropřípojky, telecom.kabely, plyn a VO, reklamní poutače
- hloubení základů
- terénní úpravy a modelace terénu
- výstavba zpevněných komunikací
- odvodnění pozemků