Kontejnerová doprava

- přeprava zeminy, štěrků, písků, betonu
- přistavení kontejneru, nakládka a odvoz suti
- přeprava strojů